Ιατρική Μάσκα CS MED 01

Ιατρική Μάσκα CS MED 01

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Κατηγοριοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αποτέλεσμα BFE Διαπιστευμένου Φορέα
 • Διαπνεότητα κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αριθμός Άδειας Ε.Ο.Φ
 • Αεροστεγής Συσκευασία
 • Τύπος Ι
 • 97.50%
 • Υψηλή, < 30 Pa/cm2
 • 64583/19-06-2020
 • Ατομική (1 τεμ)

Προϊόν μίας χρήσης χωρίς λατέξ και ίνες υαλοβάμβακα

ΔΟΜΗ

Κατασκευή 3 στρώσεων με παράλληλες πτυχώσεις, από:

 • Εξωτερικό υδρόφοβο φύλλο, το οποίο αποτρέπει τη διείσδυση μολυσμένων σταγονιδίων
 • Ενδιάμεσο φύλλο (λειτουργεί ως φίλτρο), με υψηλή αποτελεσματικότητα διήθησης βακτηρίων (BFE)
 • Εσωτερικό μαλακό & υδρόφιλο φύλλο, το οποίο αποτρέπει την ανάπτυξη υγρασίας

Επιρρίνιο έλασμα υψηλής σκληρότητας για σταθερή προσαρμογή.
Ελαστικά κορδόνια αυξημένου μήκους και ελαστικότητας.

ΧΡΩΜΑΤΑ
 • Aegean Blue
 • Urban Grey

το εσωτερικό φύλλο για κάθε χρώμα είναι λευκό.

Aegean Blue

Urban Grey

Χειρουργική Μάσκα CS MED 02

Χειρουργική Μάσκα CS MED 02

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Κατηγοριοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αποτέλεσμα BFE Διαπιστευμένου Φορέα
 • Διαπνεότητα κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αριθμός Άδειας Ε.Ο.Φ.
 • Αεροστεγής Συσκευασία
 • Τύπος ΙI
 • 99.70%
 • Υψηλή, < 30 Pa/cm2
 • 2820006397922
 • Ατομική (1 τεμ)

Προϊόν μίας χρήσης χωρίς λατέξ και ίνες υαλοβάμβακα.

ΔΟΜΗ

Κατασκευή 3 στρώσεων με παράλληλες πτυχώσεις, από:

  • Εξωτερικό υδρόφοβο φύλλο, το οποίο αποτρέπει τη διείσδυση μολυσμένων σταγονιδίων.
  • Ενδιάμεσο φύλλο (λειτουργεί ως φίλτρο), με υψηλή αποτελεσματικότητα διήθησης βακτηρίων (BFE).
  • Εσωτερικό μαλακό & υδρόφιλο φύλλο, το οποίο αποτρέπει την ανάπτυξη υγρασίας.

Επιρρίνιο έλασμα υψηλής σκληρότητας για σταθερή προσαρμογή.
Ελαστικά κορδόνια αυξημένου μήκους και ελαστικότητας.

ΧΡΩΜΑΤΑ
 • Aegean Blue
 • Medical Blue
 • Urban Grey

το εσωτερικό φύλλο για κάθε χρώμα είναι λευκό.

Aegean Blue

Medical Blue

Urban Grey

Χειρουργική Μάσκα CS MED 2R

Χειρουργική Μάσκα CS MED 2R

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Κατηγοριοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αποτέλεσμα BFE Διαπιστευμένου Φορέα
 • Διαπνεότητα κατά ΕΛΟΤ EN 14683
 • Αντίσταση στο πιτσίλισμα κατά EN 14683
 • Αεροστεγής Συσκευασία
 • Τύπος ΙIR
 • 98.50%
 • Υψηλή, < 30 Pa/cm2
 • 16 kPa
 • Ατομική (1 τεμ)

Προϊόν μιας χρήσης χωρίς λατέξ και ίνες υαλοβάμβακα

ΔΟΜΗ

Κατασκευή 3 στρώσεων με παράλληλες πτυχώσεις, από:

 • Εξωτερικό φύλλο τύπου SMS, το οποίο διασφαλίζει αντίσταση στη διείσδυση συνθετικού αίματος.
 • Ενδιάμεσο φύλλο (λειτουργεί ως φίλτρο), με υψηλή αποτελεσματικότητα διήθησης βακτηρίων (BFE).
 • Εσωτερικό μαλακό & υδρόφιλο φύλλο, το οποίο αποτρέπει την ανάπτυξη υγρασίας.

Επιρρίνιο έλασμα υψηλής σκληρότητας για σταθερή προσαρμογή.
Ελαστικά κορδόνια αυξημένου μήκους και ελαστικότητας.

ΧΡΩΜΑΤΑ
 • Λευκό

White